Almedalsmingel med Sveriges Marknadsförbund och filmbyrån Populate

Almedalsmingel med Sveriges Marknadsförbund och filmbyrån Populate

Nätverkande

I år anordnar vi vårt sommarmingel tillsammans med Sveriges Marknadsförbund. Vi ses väl på Kränkus bakgård? Ingång från Sankt Pers gränd (mellan Kränku och H10).

Det nya medielandskapet ger helt nya möjligheter. 2017 identifierades stadsdelen Gottsunda i Uppsala som ett särskilt utsatt område. Kommunen satsar för att vända utvecklingen. I en dokumentärserie i 4 avsnitt på Youtube ska Gottsundaborna dela sina egna berättelser. Filmerna ska bli en ny dialogform.

Stadsdelen Gottsunda har uppmärksammats i media. Utvecklingen har över tid lett till ökad polarisering i samhället och förstärkt ”vi och dom”-känslan. För att kunna vända den negativa situationen är det viktigt att säkerställa en stadsdelsutveckling med fokus på social hållbarhet. De boendes tankar och drömmar om framtiden måste få komma fram och bilden av området behöver nyanseras.

Mellan 2017 – 2019 ska en dokumentärserie på 4 avsnitt produceras med Gottsundabornas egna berättelser i fokus. Målgruppen är främst boende och verksamma i området men också övriga invånare i Uppsala kommun.

Hittills har tre filmer lanserats och setts av tusentals Uppsalabor följt av ett stort lokalt engagemang i området, medieinslag, debatter med mera.

Under seminariet kommer Erik Pelling (S) från Uppsala kommun berätta varför kommunen satsar på en dokumentärserie. Ehsan Nasari, VD för filmbyrån Populate, berättar om hur filmerna har skapats, spridits och effekten såhär långt.