Bli samarbetspartner

Gotlands Marknadsförening är en ideell förening som vill erbjuda en verksamhet med så hög kvalitet som möjligt – därför behöver vi dig som samarbetspartner. Tillsammans med dig som partner har vi möjlighet att utveckla MFG ytterligare och välkomnar ditt engagemang och ser gärna att du bidrar med idéer och synpunkter. Som samarbetspartner i MFG erbjuder […]