Luncha med reklamombudsmannen, vad bryter egentligen mot marknadsföringslagen och vad är okej?

Luncha med reklamombudsmannen, vad bryter egentligen mot marknadsföringslagen och vad är okej?

MFG möter Elisabeth Trotzig

Vad bryter egentligen mot marknadsföringslagen och vad är okej?

Välkommen till en lunchföreläsning med Elisabeth Trotzig från Reklamombudsmannen som hjälper dig få koll på vilka regler som gäller för reklam enligt svensk marknadsföringslag. Hör henne berätta om Ro arbete och om pågående och kända case som fällts enligt RO.

Enligt svensk marknadsföringslag måste reklam markeras så att det blir synligt för läsare/lyssnare/tittare/konsumenter vad som är reklam och inte.

ICC regler för Reklam och Marknadskommunikation

Marknadskommunikation ska vara lätt att identifiera som sådan, oavsett utformning och medium. Används media som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är.
Marknadskommunikation får inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga, kommersiella syfte. Det innebär att kommunikation som främjar avsättningen av eller tillgången till en produkt inte får ges ut för att vara t.ex. en marknadsundersökning eller en konsumentenkät, användargenererat innehåll, en privatpersons blogg eller en oberoende recension.

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden. Det sker genom prövning om reklam följer Internationella Handelskammarens (ICC:s) Regler för Reklam och Marknadskommunikation samt genom information, utbildning och vägledning. Konsumenter, företag och organisationer kan anmäla reklam som man anser strider mot reglerna. De prövande instanserna är Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON).

Alla är välkomna!