Designa beteenden; kommunikation som förändrar beteenden eller knuffar handlingar i rätt riktning

Designa beteenden; kommunikation som förändrar beteenden eller knuffar handlingar i rätt riktning

Inspirations­föreläsning med Niklas Laninge

Lär dig känna igen och använda dig av vanliga tankesätt som påverkar oss när vi fattar beslut och vad det innebär att ”designa beteenden”. Kommunikation syftar ofta till att förändra ett beteende eller knuffa handlingar i rätt riktning. Niklas hjälper oss få en djupare förståelse för människors drivkrafter och beteenden.

Nudging är ett område som blir allt större inom psykologi, ledarskap och företagande. Oavsett om målet är att få människor att godkänna organdonation, öka ditt företags närvaro på sociala medier eller att få kunder att välja grön el handlar Nudging om att göra det så enkelt som möjligt för människor att röra sig i den riktning man vill att de ska.

Vad är det som driver, eller hindrar, ett beteende? Lär dig om några av de mest vanliga tankefelen som vi människor begår samt hjälper dig att se hur du, dina kollegor och din organisation kan använda beteendedesign för att påverka. Efter föreläsningen kommer du bli mer resistent mot den beteendedesign som andra använder på dig – och det är många som gör det. Beteendedesigner en given roll på alla de stora teknikbolagen. Facebook och Google har exempelvis hundratals anställda som arbetar med psykologins hjälp och försöker skapa bättre och mer beroendeframkallande produkter och tjänster.

Beteendedesign bygger på psykologisk forskning från de tre fälten beteendeekonomi, inlärningspsykologi och kognitionspsykologi som kan användas för att utforma bättre produkter, tjänster och upplevelser.

Niklas Laninge är psykolog och expert på beteendedesign. Han har startat och drivit en rad företag som på olika sätt använder teknik för att hjälpa människor att förändra beteenden. Sedan 2011 föreläser Niklas och hjälper företag att använda beteendeekonomi för att skapa bättre produkter och tjänster. Han var den första i Sverige som började arbeta med metoden ”nudging”, vars skapare Richard Thaler vann Nobelpriset i ekonomi 2017. Företag som KPA Pension, SEB och Doberman har tagit hjälp av Niklas för att förstå vad som driver människors beteenden och för att förstå varför vi människor gör som vi gör.

2017 gav Niklas tillsammans med ingenjören Arvid Jansson boken Beteendedesign och 2019 kom deras andra bok Beslutsfällan.

Alla är välkomna!